HELKOPTER PILOT ERFARING

Spar penger med rett kompetanse

Spar penger med rett kompetanse. Lasteflyging og helikoptertransport med underhengende last ,krever ulik kompetanse avhengig av type oppdrag. Fra enkle hiv med Glava isolasjon eller sekker med sand, til presisjons flyging ved montering av master, traverser, elementer eller holde elementvegger og takstoler stille i luften mens de fikseres. Midtnorsk Helikopterservice AS har god kompetanse i lasteflyging på alle nivåer. Kompleksitet og kompetansenivå må henge sammen.  For en vellykket jobb til best mulig samlet pris, er kompetansen avgjørende.
Nedenfor er det eksempler på helikopter transport og lasteflyging oppdragstyper med økende kompleksitet og krav til erfaringsnivå . Tabellen viser en del vanlige lasteflyging operasjoner, men som selvfølgelig ikke dekker alt. Kompetansen er avgjørende .

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

  • Betong med presisjionslevering
  • Hyttematerialer – presisjonsplassering
  • Inventar og ømtålige objekter
  • Montering av speil, reflektorer, antenner
  • Inn- og utflyging av elektroniske skap
  • Stolpemontering og traverser
  • Mastemontering i elementer, traverser
  • Kabel nål- trekking høyspent kabler i mast

Pris på helikoptertransport – Hva lønner seg Timepris eller Fastpris ?

Vi finner beste pris for ditt helikopter behov

Pilotens kompetanse på helikopter transport med underhengende last er en viktig faktor å kjenne til for deg som kunde. Det er lite å spare på en lav timepris hvis erfaringsnivået er lavt. Med fastpris eliminerer du denne risikoen. Vi gjør en grundig analyse av oppdraget og benytter rett pilotkompetanse til oppdraget.