Helikoptertransport
Godkjenninger

GODKJENNINGER OG LISENSER

Krav for lovlig helikoptertransport mot betaling

Midtnorsk Helikopterservice AS har godkjenning fra Luftfartstilsynet for å drive ervervsmessig luftfartsvirksomhet med helikopter. Det stilles strenge krav til både personell og dokumentasjon for å opprettholde slike godkjenninger, og selskapet undergår årlig virksomhetstilsyn av Luftfartstilsynet for å sikre at sikkerhet, kvalitetssystemet, tekniske og operative driftshåndbøker, prosedyrer osv, blir etterfulgt.  Nordens ledende energiselskaper har et eget kvalifiseringssystem som heter Sellihca. Midtnorsk Helikopterservice AS innehar pre-kvalifikasjon i Sellihca.

For å se en kopi av våre godkjenninger, klikk på bildene nedenfor

0/5 0 tilbakemeldinger