Pakking for helikopter transport
og stropping av last

Pakking for helikoptertransport

Pakking for helikoptertransport må gjøres med tanke på flere momenter.  Det skal tåle både og løftes, samt å kunne fly i 100 km/t til leveringsstedet uten at noe faller av eller blir skadet underveis.  Ikke minst må hvert løft ikke veie mer enn det helikopteret kan løfte. Under levering er det et viktig moment at varene ikke blir ødelagt eller velter av vinden fra helikopteret når lastelinen løses ut etter levering.

Det er viktig at varene legges slik at vårt bakkemannskap enkelt kan stroppe varene for helikopterløft.  Materialer hiv kan gjerne legges i høyder, så lenge det er mulig å få stropper rundt.

I Midtnorsk helikopterservice hjelper vi deg med råd og retningslinjer for pakking.  Selve klargjøringen og stropping for løft gjør vi for deg på stedet før vi flyr.  Vårt bakkepersonell er trenet og sertifisert til denne oppgaven.

Ta kontakt med oss tidlig i prosessen og vi hjelper deg med råd i pakking for helikoptertransport.  Det kan sikre deg mot uforutsette kostnader.  Veier eksempelvis lasten for mye, må den deles. Dette tar tid og kan medføre ekstra kostnader for transport og frakt av hytte materialer med helikopter.

Lasteplassen  der varene skal løftes fra, er ofte også der helikopteret lander for å klargjøre.  Landingsplass for helikopteret er nødvendig for å koble på løfte utstyret.  Bakkemannskap stropper hivene og klargjør for løft.     Plassen må være stor nok til helikopteret kan lande, og til lasten som skal fraktes.  Helikopteret i seg selv bør ha 20m x 20m plass.    Lastestedet kan ikke ligge til slik at folk, husdyr eller hus må flys over.  Lasten som skal flys legges gjerne i randsonen av lasteplassen.

Gjenstander som kan blåse opp og evt. treffe rotoren under landing og avgang må sikres mot dette. Typisk trampoliner , emballasje, klær og andre
gjenstander. Under landingen har rotor vind orkans styrke har. Sikre omgivelsene som om du ville sikret mot dette.

Underlaget det skal landes på, må være flatt. Helikopter kan lande i svakt skrånende terreng , men det er forskjellig grenseverdier på de ulike helikoptre. Bakken må ikke være for myk eller med mye fin sand eller støv. Dette kan ødelegge både helikopter og omkringliggende gjenstander
som f.eks. biler. Vanning av plassen kan avhjelpe mot støv og sand. Under avgang over og  kryssing av vei, må all trafikk stoppes under kryssning.

Pakking for helikoptertransport – Løftekapasitet

Når du planlegger pakking for helikoptertransport er et viktig å velge rett helikopter til ditt oppdrag.  Skal du bare frakte et par hundre kilo kan et mindre helikopter være rimeligst.  Til støping derimot er det kraftigste helikopteret best.    Den teoretiske løfte evnen er basert på forhold som i praksis ikke finnes.  Forhold som påvirker løfteevnen negativt er  :

  • TEMPERATUR
  • LUFTTRYKK
  • HØYDE OVER HAVET
  • LUFTFUKTIGHET

AS350B3

Maks teoretisk løfteevne
1400 kg

Maks praktisk løfte evne
1200kg.

Pakking for helikopter transport – AS350B3

AS350BA

Maks teoretisk løfteevne
900 kg

Maks praktisk løftevne
800kg.

Pakking for helikopter transport – AS350BA

EC120B

Maks teoretisk løfteevne
600 kg

Maks praktisk løftevne
500kg.

Pakking for helikopter transport – EC-120B

PAKKING FOR HELIKOPTERTRANSPORT – METODER FOR STROPPING AV LAST TIL  HELIKOPTER FRAKT

Materialer med ulik lengde skal stroppes i hiv med mest mulig lik høyde og bredde, og med en butt ende. Stroppene skal festes slik at løftet skjer med diagonalt oppheng

Takpapp eller lignende ruller legges på pall. Dette kan også fraktes i nett.

Takplater og bølgeplater legges på pall mellom 2 rammer i hele platens lengde. Dette for å hindre at skarpe kanter ikke kutter stroppene under flyging. Løftet skjer med diagonalfestede stropper.

Sand, grus og pukk fraktes i storsekk eller tobb. Mørtel fraktes i tobb.

Tynne bygningsplater må legges på pall, mellom to rammer i hele platens størrelse. Dette for å hindre at platene rives i stykker under vindpresset.

Vinduer og dører legges på pall. Prøv å unngå å blande formatene.

Takstoler stroppes i passe hiv etter vekt og størrelse. Løftet skjer med diagonalfestede stropper.

Anleggsmaskiner og store komponenter stroppes direkte. Større maskiner må om nødvendig deles i flere deler, dersom dette lar seg gjøre.

4.3/5 3 tilbakemeldinger