Betongtransport med Helikopter

Vi hjelper deg med å støpe grunnmur eller betongdekke til hytte, støping av fundament eller forskaling til brygger og moloer .  Uten veiforbindelse er helikopter  raskeste og ofte den billigste transport alternativet.  Med helikopter flyr vi ferdigbetong i betongbøtter for helikopter til steder uten vei.  Frakt av betong er effektivt med helikopter !  Kapasiteten er 3 helikopter runder  pr. m³ betong,  Det kan fraktes opp til  6 m³  på en time om avstanden  er kort og forholdene ellers er optimale.

Betongtransport

Transport av betong med helikopter er en meget gunstig løsning for å ivareta effektiviteten, og sikre at betongen raskt er på plass i forskalingen innen kort tid etter at betongen er blandet. Helikopteret er svært godt egnet til å besørge den kapasitet og presisjon som er påkrevd for sikker og effektiv levering, selv på de mest utilgjengelige steder.

Midtnorsk Helikopterservice AS har aluminiumstobber fra 3-500 liter til transport av betong. Vi beregner ca tre hiv på kubikkmeter betong. Ved bruk av slike tobber kan betongen tømmes direkte i forskalingen. Ved større jobber kan vi etter behov benytte to tobber, for å øke effektiviteten ytterligere.

Nyttig å tenke på – Transport av betong med helikopter

Følgebil

Helikopter betingstransport topp

Følgebilen sørger for kontinuerlig tilgang på drivstoff og annet nødvendig utstyr lasteflyging og betongtransport med helikopter. Vi regner gjerne fra en til en og en halv time mellom hver fylling

Effektivitet

Betongtransport med helikopter - Spesialister på frakt av betong til steder uten vei.

Flere betong bøtter brukes under lasteflyging av betong. Dette bidrar til høy effektivitet i antall kubikk meter betong pr. time.  Ved større avstander > fler helikoptre.

Tilgjengelighet

Betongtransport lasteflyging helikopter line pris

Ved lasteflyging av betong henger bøtten 15 m under helikoptret. Er det behov for lenger line går det også. Piloten følger med på lasten gjennom et vindu i gulvet.

Kontroll

Lasteflyging helikopter transport pilot ser betong i gulv vindu pris

Piloten ser lasten 15m under og kan plassere eller flytte den med stor presisjon.  Men betong tømmes må pilot kontinerlig justeres for lettere  last for å hole betong bøtten i samme høyde.

Presisjon

Betongtransport med helikopter kan være det rimeligst alternativet - Tel.+47 90247282

Spesialist piloter på presisjon sørger for å holde betong bøtten stille med eksakt presisjon.  En kompleks operasjon som krever  en rutinert og erfaren pilot.

Lasteflyging og helikopter transport av andre løsmasser

Andre løsmasser egner seg også for transport og lasteflyging med helikopter i tobb.  Egenvekt er viktig å kjenne til for å beregne hvor mange løft  1 m³ vil kreve.  Da vet vi også prisen på oppdraget.  I tabellen under finner du egenvekt på grus mm.

Type BrukGrovhetVekt pr. kbm.
Fin SubbusFinavretting til belegningsstein, fotball- og lekeplasser, veigrus, strøgrus og asfaltproduksjon.0-4mm1,4t.
Fun GrusVeigrus, avretting for fotball- og lekeplasser. 0-8mm1,6t
GrusVeigrus og avretting.
0-16mm1,6t
Bærelag
Bruksområde: Bærelag til veier og plasser før asfaltering, samt ved avretting. Gruslag der veien er ujevn og bløt
0-32mm1,6t
Fin SingelStrøsingel på is, finavretting, overflate på veier i parkanlegg, innkjørsler og hage, asfaltproduksjon.4-8mm1,24t.
HagesingelOverflate i parkanlegg, innkjørsler og hage, avretting, grøfter og asfaltproduksjon.8-11mm1,32t
SingelGrøfter, avretting, overflate i parkanlegg, innkjørsler og hage.8-16mm1,37
Fin Pukk - GrøftepukkGrøfter, drenering, avretting, tilbakefylling rundt grunnmur.12-22mm1,37
Grov Pull - BelastpukkBallastpukk til jernbane, bærelag, drenering, tilbakefylling rundt grunnmur. Godkjent i hht NS – EN 1345032-65mm1,34
KultForsterkningsmateriale til veibygging, drenering og tilbakefylling rundt grunnmur.20-120mm1,5
BetongFundament, brykker, forskaling Flytende2,4t

5/5 1 tilbakemelding