SJEKKLISTE FOR HELIKOPTERLEIE

Som medlem av Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF), vil Midtnorsk Helikopterservice AS sette fokus på planleggingen av oppdragene vi gjør for våre kunder. Nedenfor er det avbildet et skjema som tar for seg sjekkpunkter for planleggingen av oppdraget, og som skal sikre at ingen punkter er utelatt.  For å gjennomføre oppdrag på en effektiv måte, samt å ivareta sikkerheten,  vil vi anbefale alle våre kunder å skrive ut dette skjemaet og gå over listen over ting som bør være på plass før et oppdrag påbegynnes. Listen er blitt opprettet i et samarbeid med Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF). Skjemaet fylles ut i samarbeid mellom pilot og kunde.  Et oppdrag som er nøye planlagt både fra kundens og operatørens side, vil med dette føre til økt effektivitet, og redusert kostnad.

Husk å forsikre deg om at selskapet også kan vise til Driftstillatelse og Konsesjon – AOC for ervervsmessig luftfart. Uten dette kan forsikringen bli avkortet.

 LAST NED SJEKKLISTE HER

Sjekkliste

Er lasteplassen tilfredsstillende for det planlagte arbeidet? (Størrelse, støv, snøbrøyting, løse gjenstander m.m.)

Er ut‐ og innflygings sektor tilfredsstillende? (Størrelse, sikre overflygings soner i tilfelle tap av last, hindringer, spenn, o.s.v.)

Er det hensyn å ta til nærmiljø? (Bebyggelse, husdyr på beitemark, steinsprut, sementsøl o.l)

Er begge parter enige om hva som skal skje, hvordan oppdraget blir utført, hva flygeren forventer av hjelp, osv?

Er de involverte personer gitt relevant sikkerhetsinstruksjon og er fortrolig med sine arbeidsoppgaver?

Foreligger det spesielle faremomenter ved dette oppdraget? (Farlig last.) Er det da tatt grep for å rette på dette/forebygge dette?

Hvis kundens lasteutstyr benyttes er dette kontrollert og funnet i orden? Har lasten  riktig vekt og forberedt for stropping?

Benyttes påbudt verneutstyr av kunden? (Hjelm, høretelefoner, vernebriller, hansker)

Er medført  radio kommunikasjon testet og funnet i orden? Vet alle involverte hvordan man opererer en radio?

Foregår det parallelle aktiviteter som kan påvirke eller medfør fare i forbindelse med planlagte arbeide? (F. eks. andre anleggsmaskiner.) Er det da tatt hensyn til eller iverksatt tiltak for å eliminere farer?

Er det avsatt nok tid/ressurser til å gjennomføre oppdraget?

Har partene studert FsF sin sikkerhetsbrosjyre? Har helikopterselskapet levert kunden sin sikkerhetsbrosjyre og eventuelt Transportvilkår?

Krav om Driftstillatelse

Tilleggskrav for helikoptertaxi

0/5 0 tilbakemeldinger