Title

LINJEBEFARING MED HELIKOPTER

Midtnorsk Helikopterservice AS har i  nært samarbeid med bransjen, og med støtte fra Innovasjon Norge, utviklet et administrasjons- og registreringssystem for Topp kontroll og Visuell linjebefaring med helikopter.  PLIS kan tilpasses enhver avvikstype og bilderegistrering.  Registrering foregår på touch screen ombord i helikopteret.  Kommunikasjon med serverbasert administrasjonspanel, kan settes opp for monitorering i sanntid av vedlikeholdsteam.   Mastepunkt og linjer importeres i systemet, og sikrer at avvik blir registrert på korrekt mast.  Data lagres på vår egen sikre server ,og kan konverteres til det format kundens vedlikeholdssystem bruker.  Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt sikrer mot feilregistrering.

Vår dokumentasjon leveres rast på eget medium eller via krytert link.  Toppfoto bilder ved linjebefaring med helikopter er i henhold to Ren blad 8070

PRØV Linjebefaring med Helikopter  og Power Line Inspection System 

Online admin panel

Online dashboard for linjeinspeksjon fra helikopter

Utstyret om bord kan overføre alle observasjoner fra visuell befaring i sanntid til Driftsentral om ønskelig. 

Ombord APP

Helikopterservice Linjekontroll

PLIS – Power Line Inspection System

Optimaliserer operatørens observasjonstid pr. mast   +   eliminerer unødig tidsbruk på TouchPad   =   Beste KVALITET og SIKKERHET

VISUELL KONTROLL

Les mer

Automatisk  markering

Operatøren trenger ikke markere master som er ferdig befart.   Systemet markerer befarte mastepunkt uten avvik selv, og endrer farge på ferdig befarte master slik at operatøren med et øyekast kan se hva som er ferdig eller står igjen.

Enkel og rask registrering av avvik  

Avvik og kategori registreres med ett tastetrykk. Mastepunktet endrer farge, og skiller seg klart fra mastepunkt uten feil. Alt er automatisk,  og dette frigjør operatørens oppmerksomhet til utadrettet   fokus.  Alle avvik synkroniseres med adminstrasjonspanel i sanntid om ønskelig.

Tilpass med egendefinerte avvikstyper

I Administrasjonspanelet kan du selv sette opp hvilke avvikstyper som ønskes registrert.   PLIS kan tilpasses alle former for avviksregistrering, og er meget fleksibelt. Velg hvilke avvikstyper som  skal synes .på touschscreen.

Konverterer tale til redigerbar tekst

Kommentarer til avvik leses inn via mikrofon knyttet til headset ombord.   Kommentarene konverteres til tekst, og registreres sammen med avviket på  touchscreen.  Maksimal oppmerksomhet utad, og mot mastepunkt, kan opprettholdes  uten avbrekk.  Dette gir økt kvalitet på observasjonen.

Progresjon og avvik synkroniseres med online administrasjonspanel

Registrerte avviksdata kan synkroniseres med server når som helst under flygingen.    Netteiers  driftssentral kan følge med i befaringen i tilnærmet sanntid. Man kan ta ut rapporter over progresjon og definerte avvik og kategorier. Kunden kan videre importere data til eget vedlikeholdssystem  i andre formater

Linjedinspeksjon Følge med onlien på oversiktlig server Toppkontroll

Oversiktlig dashboard på online server .

Ved alvorlige avvik – Automatisk SMS og oppringing til driftssentral

Data fra alvorlige avvik kan overføres automatisk til driftssentral.  Operatøren kan selv sette opp hvilke avvikstyper og kategorier, som skal sendes automatisk  i sanntid.

TOPP KONTROLL

Les mer

Bildekvalitet iht. REN 8070

Erfaren fotograf med det beste utstyret på markedet samarbeider med  el-faglig inspektør, og dette sikrer kvalitet, og at bilder er i henhold til REN 8070.

Linjeinsoeksjon fra Midtnrosk helikopterservice

Bilder tilgjengelig på server samme dag

Systemet registrerer automatisk bilde til riktig mast.  Synkronisering med server skjer daglig.  Kunde kan behandle bilder online i administrasjonspanelet. Bilder kan også importeres til eget vedlikeholdssystem.

Visuelle avvik registreres og sendes automatisk

Visuelle avvik under toppkontroll, registreres på touchscreen.    Netteier definere selv om avvik skal sendes automatisk til driftssentral, eller synkroniseres med resten av bildene .   Alle mastepunkt med visuelle avvik under toppfotografering, markeres med annen farge.

Velg dine bilder fra server admin panel

Fotografen tar kontinuerlig bilder av hvert mastepunkt. Alle bilder kan hentes opp i admin panel på server .  Meta data knytter bildet til rett mast.  Man kan se,  behandle og kommentere bildene online.  Kunden kan importere valgte bilder til vedlikeholdssystem.

Alle bilder synkroniseres daglig til server

Linjer og mastepunkt er definert i admin panelet.  Velg linje og mastepunkt. Hent frem alle bilder automatisk tilknyttet masten.  Se eller behandle bildene eller importer direkte til eget vedlikeholdssytem

Trygg lagring på sikker server

Alle data er tilgjengelig i administrasjonspanelet, og lagres på vår sikre og krypterte server. Velg overførsel av  befaringsdata  online eller få tilsendt på fysisk medium.

Inspeksjoner ihht.   REN blad for  topp kontroll og visuell befaring

Har du egen observatør ?

Vår el-faglige observatør har lang erfaring og kompetanse. Med PLIS  oppfylles alle punktene i REN blad for topp kontroll og visuell befaring.  Du som kunde må gjerne ha med egen fagperson også.   Ønsker din bedrift kun å benytte egen fagperson ombord, kan vi gi opplæring i bruk av registreringsverktøyet PLIS uten ekstra kostnad.   Da oppnår du i tillegg ytterligere prisreduksjon.

Linjebefaring med Helikopter
Midtnorsk Helikopterservice er Qualified in Achilles NCE Utilities. Supplier ID 108229. Vi utfører Linjebefaring fra helikopter. Toppkotroll og Visuell
5/5 2 tilbakemeldinger