HÅNDSIGNALER

Ser piloten deg ?  Kommunikasjon mellom bakke og pilot

Fra bakken er det lett å se helikopteret til enhver tid.  Men hva med piloten ? Piloten har kun et lite vindu i gulvet akkurat nok til å se lasten under helikopteret.  Derfor er det meget viktig at du alltid tenker på at piloten også må se deg hvis du skal gi f.eks. håndsignaler.  Merk at når når last hukes på eller fjern utløses, ser piloten ned gjennom gulvvinduet,  og ser ikke deg selv om du ser piloten.   Store og overmarkerte armbevegelser er nødvendig for at piloten skal se og skjønne hva du mener.

Helikoptertransport Finjuster Hivet Justering av Hiv
Ta tak i hivet og hjelp det på plass til ønsket sted, like før det settes ned.
Løft Hivet Løft
Når stroppene er huket på løftes høyre arm rett opp og svinges i sirkulære bevegelser.
Senk hivet Senk Hivet
Høyre arm senkes ned mot bakken og svinges i sirkulære bevegelser til hivet står på bakken.
Hold hivet i konstant høyde Hold hivet i konstant høyde
Begge armer holdes i utstrakt stilling.
Frigjør hivet Frigjør Hivet
Når plassering av lasten er godtatt beveges høyre underarm fra side til side i brysthøyde.
Plassering av hiv Plassering av hiv
Begge armer, i fremstrakt stilling, beveges gjentatte ganger fra brysthøyde og ned mot bakken.
0/5 0 tilbakemeldinger