REINDRIVING FRA HELIKOPTER

Samling av dyr for reindriftsnæringen

Samling av flokker

Midtnorsk Helikopterservice AS, har lang erfaring når det gjelder reindriving med helikopter. Helikopter egner seg svært bra til slike oppdrag.

Miljøvennlig reindrift

Ved  å bruke  helikopter til reindriving, effektiviserer man arbeidet, samtidig som man begrenser skade på naturen betraktelig. Vi bistår reinforvalterne med å samle flokkene, og leder  de hele veien til  reingjerdet.

Tidsbesparende

Reinflokker befinner seg ofte i store fjellområder med vidder og ulendt terreng, langt unna innhegningene. Ssamling av rein være en tidkrevende jobb. Disse områdene er også som regel veldig vanskelig å ta seg frem i med andre typer kjøretøy.

reindrift fra helikopter
Helikopter-befaring-liner-anlegg
Teinsamling med helikopter skjækerfjella Midtnorsk helikopterservice
4.5/5 2 tilbakemeldinger