Helikopter transport av jord, sand, grus, singel, pellets, pukk

Helikopter transport Jord og andre løsmasser

  • Sterke spesialsekker med dobbel bunn
  • Bakkemannskap huker på
  • Stropp gjennom alle 4 løfteører
  • Løses ut fra helikopteret ved leverering
  • Passer til alle typer løsmasser
  • 1100kg pr. løft
4/5 2 tilbakemeldinger