OVERVÅKNING OG BEFARINGER

Befaring bygg og anlegg

Helikopter er ofte brukt i kartlegging og prosjektering av anlegg og infrastruktur både for energi, telekommunikasjon, samferdsel og annen industri. Befaringer ved bruk av helikopter gir raskt og effektivt et godt overblikk over de aktuelle områdene, både når det gjelder ettersyn og vedlikehold, samt prosjektering av ny infrastruktur. Også i forbindelse med naturoppsyn eller annen overvåkning (som rasområder) er helikopter et effektivt verktøy.

R44-linjekontroll

Viltregistrering

Registrering av vilt, kartlegging av bestander, samt overvåking av naturområder kan være en tidkrevende oppgave. Med helikopter kan tiden og arbeidet dette krever reduseres betraktelig. Områdene det ofte er snakk om, brer seg over store områder, med kupert og ulent terreng. Fra helikopteret får du en raskt og effektivt oversikt over de aktuelle områdene.

Helikopter-befaring-liner-anlegg
0/5 0 tilbakemeldinger