HELIKOPTER  TRANSPORT AV HYTTE MATERIALER

Helikopter transport av  hytte og materialer

Det er stadig økende etterspørsel etter frakt av hyttemateriell med helikopter både fra bedrifter og privatpersoner. Helikopteret transporterer alle typer materialer og lasten kan plasseres med presisjon der kunden måtte ønske. Ved god planlegging kan behovet for å flytte materialene i ettertid reduseres til et minimum.

Torv kan settes ned på hyttetaket, seksjoner og takbjelker kan monteres på riktig sted. Isolasjon, sekker med jord, møbler , takpapp – Alt du trenger kan løftes inn.

Det er også økt fokus fra kommunene på problemet med kjøreskader i terrenget, og mange av disse foretrekker bruk av helikopter. Derfor vil også frakt av hyttemateriell med helikopter ofte være den mest effektive, miljøvennlige, og billigste løsningen.

Hvordan foregår helikoptertransport av hyttematerialer ?

Etter ankomst på lastestedet, klargjør pilot og bakkemann  alle kolli .   De har med stropper , kubikksekker, lastenett, glavanett, ekstra drivstoff etc.  Trelastleverandører vet hvordan de skal dele  og pakke kolliene.  Maks 1.000kg pr. kolli.  Det er viktig at alle kolliene er kontrollert for vekt.  Det beste er om du ber leverandørene dine om å skrive på vekt med rød tusch på hver pakke.  Er ett kolli for tungt, må det deles.  Dette koster kr. 1.000 eks mva  i ekstra arbeid pr. feilpakket kolli.

Alle kolliene som skal løftes må være klare for å bli påført våre  løftestropper .   Vår bakkemann huker på lasten på lastestedet, mens kunden tar i mot kolliene på lossestedet.  Før flygingen starter holder pilot en sikkerhetsorientering.

LES MER OM PAKKING FOR HELIKOPTERLØFT HER

LES MER  OM  LAVERE PRIS MED ERFAREN PILOT

HELIKOPTERTRANSPORT : RASKT – MILJØVENNLIG – EFFEKTIVT – RIMELIG

Enten det er i forbindelse med nybygging, restaurering, riving, montering, samt vedlikehold av infrastruktur og kraftnettet eller om det er helikoptertransport av hyttematerialer, bistår Midtnorsk Helikopterservice AS med en tidseffektiv og miljøbesparende prosess. Områdene det ofte er snakk om i slike tilfeller, ligger langt fra tilknytning til vei, og i ulent terreng.
Noe som forårsaker store problemer med å få fraktet personell og utstyr til arbeidsstedet.
Med helikopteret går frakt av personell, utstyr og materiell smertefritt. Ved hjelp av helikopteret blir alt utstyr og materiell som trengs for å gjennomføre jobben nøye plassert etter ønske og behov. Dette sparer arbeidspersonell mye arbeid, samt at skader på natur begrenses. Støybelastning vil det være , men med opp til 20 tonn på en time under ideelle forhold og type last, er ulempen med støy av svært kort varighet.

Kalkulator for pris på lasteflyging

FOR Å  BEREGNE PRIS I KALKULATOREN DU HA BRUKERNAVN OG PASSORD 

    Send oss dine kontakt data så får du bruker ID og passord om kort tid


    Prøv vår online kalkulator for lasteflyging.  Det er uforpliktende og gratis.   Prøv ulike alternativ for plassering av hentested. Generelt blir det rimeligere jo kortere avstanden er mellom hentested og leveringssted. Marker først hvor du ønsker at lasten skal løftes opp.  Deretter hvor lasten skal leveres . Zoom deg gjerne ned i kartet og plasser nøyaktig.  Fyll inn antal løft a’ 1000kg.    Du kan gå tilbake å endre når som helst.  Fyll inn ca vekt på det tyngste enkelt løftet og en kort beskrivelse av type last du skal frakte.   Til slutt trykker du “Beregn pris” og du får en ca pris.  Den kan bestilles direkte fra pris beregningen , men ta gjerne kontakt for en prat først.   Bruker støtte får du på tel. +47 9024 7282

    3.4/5 12 tilbakemeldinger