Sikkerhetsinstruks

UNDER ARBEID

Sikkerhetsinstruks

Denne siden inneholder litt informasjon om forhåndsregler å ta hensyn til når du befinner deg i, eller beveger deg i nærheten av helikopteret. Nedenfor ser du en kopi av sikkerhetsbrosjyren som du vil finne i våre helikoptre. Merk at innholdet kan variere etter hvilken type helikopter som er i bruk. Denne informasjonen vil du også bli presentert for, før flygningen starter. Skulle du være usikker på noe, er det bare til å stille spørsmål til pilot, eller bakkepersonell.

Før du nærmer deg helikopteret, forviss deg alltid om at du har kontakt med pilot, eller om bakkepersonell er tilstede, la han følge deg til helikopteret. Følg alltid henvisninger fra pilot eller bakkepersonell. Bøy deg alltid ned når du ankommer eller forlater helikopteret.

Løse gjenstander, klesplagg, ryggsekker og annet utstyr må passes godt på ved av- og påstigning av helikopteret. Vær forsiktig og sørg for at ingen gjenstander kan komme i kontakt med rotoren.

Når du har funnet plassen din i helikopteret etter ombordstigning, fester du først setebeltet, og tar deretter på hodetelefonene, slik at du kan kommunisere med de andre om bord i helikopteret. Også piloten. Husk at setebeltet skal være fastspendt under hele flygningen, og frem til piloten gir klarsignal om å løsne det.

Les sikkerhetsbrosjyren før avgang. Denne finner du i helikopteret, eller du får den presentert før avgang av pilot eller bakkemannskap. Inne i helikopteret skal du raskt gjøre deg kjent med hvor nødutstyr og sikkerhetsanordninger er plassert. Følg alltid anvisninger fra fartøysjef om en uventet situasjon oppstår. Still gjerne spørsmål om det er noe du lurer på.

Sikkerhet

0/5 0 tilbakemeldinger