LAST OG STROPPING

Klargjøring av last for helikopter transport

Klargjøring av last som skal løftes må gjøres av bakkemannskap og pilot i fellesskap.   Stropping av løft for helikopter krever både spesiell opplæring og sertifisering. Det er mange forhold under transport i luften som krever at varene er stroppet forsvarlig for dette.  Korrekt stropping sikrer at lasten  ikke faller av eller blir skadet under løftet. 1000kg gjennom luften i 100 km/t blir utsatt for sterke krefter.   Riktig pakking er derfor svært viktig både for lasten i seg selv og for omgivelsene.     Pilot løser ut lasten fra cockpit når man er fremme ved leveringsstedet. Det er vanlig at oppdragsgiver eller hans mannskap samler sammen stropper og sender disse tilbake med helikopteret når dette er nødvendig

DE VANLIGSTE METODER FOR STROPPING AV LAST TIL  HELIKOPTER FRAKT

Stropping av Materialer Materialer med ulik lengde skal stroppes i hiv med mest mulig lik høyde og bredde, og med en butt ende. Stroppene skal festes slik at løftet skjer med diagonalt oppheng. Stropping av Bygningsplater Tynne bygningsplater må legges på pall, mellom to rammer i hele platens størrelse. Dette for å hindre at platene rives i stykker under vindpresset.
Stropping av Takpapp Takpapp eller lignende ruller legges på pall. Dette kan også fraktes i nett. Stropping av Vinduer og Dører Vinduer og dører legges på pall. Prøv å unngå å blande formatene.
Stropping av Takplater Takplater og bølgeplater legges på pall mellom 2 rammer i hele platens lengde. Dette for å hindre at skarpe kanter ikke kutter stroppene under flyging. Løftet skjer med diagonalfestede stropper. Stropping av Takstoler Takstoler stroppes i passe hiv etter vekt og størrelse. Løftet skjer med diagonalfestede stropper.
Stropping av Grus og Mørtel Sand, grus og pukk fraktes i storsekk eller tobb. Mørtel fraktes i tobb. Stropping av Anleggsmaskiner Anleggsmaskiner og store komponenter stroppes direkte. Større maskiner må om nødvendig deles i flere deler, dersom dette lar seg gjøre.