Helikoptertjenester
Befaringer

OVERVÅKNING OG BEFARINGER

Helikoptertjenester for kraftverk og linjer

Linjeinspeksjon

Helikopter blir stadig mer brukt til linjeinspeksjon og befaringer over store områder i mange land. Sentral- og regionalnettet strekker seg over store avstander i ulent terreng, og her kommer helikopteret til sin rett ved sin overlegne effektivitet og fleksibilitet. Det kan være som en del av ordinært forebyggende vedlikehold, eller det kan være feilsøking ved strømbrudd.

Kraftlinjene ligger ofte langt fra vei og i ulent terreng. Inspeksjonskapasiteten er på 25-30 km linje pr. time avhengig av terreng, værforhold og kundens ønsker. Derfor er bruk av helikopter til denne typen oppdrag svært lønnsomt både når det gjelder tid og kostnad.

Lineinspeksjon Midtnosk helikopterservice

Power Line Inspection System PLIS

Registreringen av data i systemet er utviklet i nært samarbeid med bransjen og med støtte fra Innovasjon Norge.  PLIS kan tilpasses enhver avvikstype.  Registrering foregår på touch screen med mulighet for ytterligere kommentarer for det enkelte avvik.  Mastepunkt og linjer imprteres i systemet og sikrer av avvik blir registrert på korrekt mast.  Data lagres på vår egen sikre server og kan konverteres til det format kundens vedlikeholdssystem bruker.  Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt sikrer mot feilregistrering.

Befaring bygg og anlegg

Helikopter er ofte brukt i kartlegging og prosjektering av anlegg og infrastruktur både for energi, telekommunikasjon, samferdsel og annen industri. Befaringer ved bruk av helikopter gir raskt og effektivt et godt overblikk over de aktuelle områdene, både når det gjelder ettersyn og vedlikehold, samt prosjektering av ny infrastruktur. Også i forbindelse med naturoppsyn eller annen overvåkning (som rasområder) er helikopter et effektivt verktøy.

R44-linjekontroll

Viltregistrering

Registrering av vilt, kartlegging av bestander, samt overvåking av naturområder kan være en tidkrevende oppgave. Med helikopter kan tiden og arbeidet dette krever reduseres betraktelig. Områdene det ofte er snakk om, brer seg over store områder, med kupert og ulent terreng. Fra helikopteret får du en raskt og effektivt oversikt over de aktuelle områdene.

Helikopter-befaring-liner-anlegg