Helikoptertjenester
Reindriving

REINDRIVING FRA HELIKOPTER

Samling av dyr for reindriftsnæringen

>

Samling av flokker

Midtnorsk Helikopterservice AS, har lang erfaring når det gjelder reindriving med helikopter. Helikopter egner seg svært bra til slike oppdrag.

Miljøvennlig reindrift

Ved  å bruke  helikopter til reindriving, effektiviserer man arbeidet, samtidig som man begrenser skade på naturen betraktelig. Vi bistår reinforvalterne med å samle flokkene, og leder  de hele veien til  reingjerdet.

Tidsbesparende

Reinflokker befinner seg ofte i store fjellområder med vidder og ulendt terreng, langt unna innhegningene. Ssamling av rein være en tidkrevende jobb. Disse områdene er også som regel veldig vanskelig å ta seg frem i med andre typer kjøretøy.

reindrift fra helikopter
Helikopter-befaring-liner-anlegg
Teinsamling med helikopter skjækerfjella Midtnorsk helikopterservice